Mělice / CO TADY NAJDETE / HASIČI MĚLICE / Historie sboru

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů Mělice byl založen 1.listopadu 1901

Předsedal pan František Zeman, rolník a starosta obce, zapisovatelem byl pan Josef Danihelka, rolník v Mělicích.
Veškeré potřeby k hašení, jakož i hasičskou stanici zřídila slavná obec mělická svým vlastním nákladem hned po založení hasičského sboru. Sbor sám svým nákladem založil ku konci roku 1901 vzornou knihovnu sestávající z mnoha poučných a zábavnćh dílů od různých spisovatelů.
Dne 19.6.1904 se náš sbor zúčastnil župního sjezdu v obci Sopřeč.
Dne 22.9.1904 účinkoval náš sbor při hašení požáru v sousední obci Valy .
Dne 27.1.1905 zasahoval sbor při požáu v obci Živanice.
Dne 20.8.1905 se sbor zúčastnil župního sjezdu v Trnávce.
V roce 1906 založil sbor svoji pohřební podpůrnou pokladnu, do které přispíval každý člen 20 haléřů měsíčně.
Dne 21.6.1908 vykonal řádnou revizi veškerého hasičského náčiní a jiných věcí sboru pan Karel Sajdl, zemský župní dozorce z Prahy.
Dne 11.1.1909 zemřel dozorce župy přeloučské přítel František Ptáček  z Přelouče, jehož pohřbu se náš sbor zúčastnil.  
Dne 11.6.1911 pořádal náš sbor župní sjezd, spojený s veřejným cvičením pod patronátem obce mělické. Tohoto sjezdu se zúčastnilo 20 sborů župy přeloučské.
Dne 26.6.1912 hasil náš sbor požár u starosty pana Františka Zemana.
Dne 29.12.1913 se sbor zúčastnil záchraných prací při požáru mlýna pana Macháčka ve Výrově.  
Dne 13.6.1919 sbor pomáhal při hašení čtyř domů a obci Lohenice.
21.3 1921 se náš sbor zúčastnil hašení požáru zdejšího, kde vyhořelo obytné stavení pana Josefa Cibulky, Josefa Vojtíška a Karla Strejčka, při němž zahynul udušením pan Cibulka.
V roce 1924 zřízen byl při sboru zábavný odbor, který postavil nové jeviště v ceně 7 000 Kč. V roce 1926 jest jeviště již plně zaplaceno.
Roku 1934 6.6. vypukl oheň u pana Kalhouse.
21.5.1936 byl odhalen památník padlým v 1. světové válce.
15.2.1931 byl zvolen do funkce jednatele a pokladníka župy přeloučské bratr Jan Čepek z Mělic.
V roce 1937 byly opatřeny nové vycházkové stejnokroje pro členy našeho hasičského sboru.
18.11.1945 se konala první valná hromada po čtyřech válečných letech, protože po dobu války bylo konání valných hromad zakázáno.
V roce 1948 došly konečně svého splnění dané tužby, zřízení mostu přes Labe. Z akce svépomocného americko- anglického spolku "URNA" darován byl zdarma obci železný most. Dále byla zřízena telefonní ústředna, takže v případě ohně budou moci býti povolány i sousední hasičské sbory.
Po dlouhém čekání byla naší obci v roce 1955 konečně přidělene motorová stříkačka.
V roce 1975 byla vybudována požární nádrž, nebyla však vybudována příjezdová cesta k ní.
V roce 1988 hořelo u paní Cibulkově, která při požáru zemřela.
V roce 1990 jsme poslední dobrovolná organizace ve vsi, která pracuje. Provádíme úpravy prostředí, jsme aktivní v oblasti kulturní a společenské, pořádáme zájezdy, výlety a dětské dny.
Velice úspěšně se začala rozvíjet naše sportovní činnost, pořáme okrskový hasičský turnaj v kopané, který jsme devětkrát vyhráli.
V roce 1997 se prací členů, kteří nehleděli na svůj volný čas, podařilo vybudovat novou klubovnu v bývalé "pastoušce".
Při povodních v letech 1997-1998 se členové podílali na likvidaci následků.
V roce 1998 město Přelouč zakoupilo našemu sboru stříkačku, nylonové hadice, opasky, pracovní stejnokroje a přilby.
V roce 2007 jsme si koupili hasičské auto - FORD TRANZIT  a v roce 2008 vlek za auto, pro starou stříkačku.
3.10.2009 jsme v kostele v Živanicích nechali vysvětit nový hasičský prapor.

V současnosti se náš sbor zaměřuje spíše na starou hasičskou techniku, se starou střikačkou se zúčastňujeme na oslavách výročí okolních sborů, několikrát jsme se zúčastnili výstavy staré hasičské techniky v Litoměřicích, v roce 2008 jsme se zúčastnili dálkové dopravy vody přes zemskou hranici z Čech na Moravu v Předměstí a v roce 2009 jsme uspořádali 1. ročník soutěže  v koňských stříkačkách, který se doufáme všem velice líbil.

Grafické studio Caracal

Grafické studio Caracal

Reklamní design - tiskoviny, web, logotypy, corporate identity, signmaking, tisk velkoplošných fotografií.

 

Sagita

Sagita® - služby pro úspěšné firmy

Komplexní služby v reklamě a marketingu. Manažerské poradenství v oblasti  řízení výroby, logistiky, investic, řízení lidí, marketingu a firemní strategie.

 

TEORIE OMEZENÍ

Metoda trvalého zlepšování pro úspěšné firmy - www.teorieomezeni.cz

 

Velko a malo obchod s elektromateriálem

 

Velko a maloobchod s elektro materiálem - www.shopelektro.cz