Mělice / HISTORIE MĚLIC

HISTORIE MĚLIC

Obec Mělice, nyní část města Přelouč, leží 15 km od krajského města Pardubice  na pravém břehu řeky Labe.
První písemná zmínky o ní pod názvem  "Mělče"pocházejí již z 12. století. Od roku 1229 patřila obec klášteru v  Opatovicích.
V roce 1421 mniši z obav před husity klášter opustili. Kláštera  se zmocnil husitský hejtman Diviš Bořek z Militínka a později ho obdržel jeho  syn Soběslav.
Roku 1464 se stal vlastníkem král Jiří z Poděbrad a ten jej  5.4.1465 převedl na své - knížata Minsterberská.
od 8.1.1491 přešlo celé  zboží i s obcí "Mělče" do držení pana Viléma z Perštejna.
21.3.1560 prodal  Jaroslav z Perštejna celé zboží císaři Maxmiliˇanovi a tak se obec stala  součástí panství Pardubického a patřila k břežské rychtě.
Prvním starostou  samostatné obce Mělice, která se odtrhla od Živanic v roce 1901, byl pan Josef  Zeman z č.p. 7.
1.7.1985 došlo k přičlenění naší obce k městu  Přelouč.
Těžbou písku po II.světové válce vznikly v okolí obce rozsáhlé vodní  plochy lákající v létě ke koupání.

Grafické studio Caracal

Grafické studio Caracal

Reklamní design - tiskoviny, web, logotypy, corporate identity, signmaking, tisk velkoplošných fotografií.

 

Sagita

Sagita® - služby pro úspěšné firmy

Komplexní služby v reklamě a marketingu. Manažerské poradenství v oblasti  řízení výroby, logistiky, investic, řízení lidí, marketingu a firemní strategie.

 

TEORIE OMEZENÍ

Metoda trvalého zlepšování pro úspěšné firmy - www.teorieomezeni.cz

 

Velko a malo obchod s elektromateriálem

 

Velko a maloobchod s elektro materiálem - www.shopelektro.cz